Parlament hüququ dərsliyi işıq üzü gördü

derslikGənc Alimlər Şurasının üzvü, Konstitusiya hüququ kafedrasının dosenti, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru  Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlunun  həmmüəllif olduğu Parlament hüququ dərsliyi  işıq üzü görmüşdür.

Parlament hüququ dərsliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29 may  2015-ci il tarixli 626 saylı əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir. Dərslikdə  Milli Məclisə seçkilər, Milli Məclis fəaliyyətinin tənzimlənməsi, qanun layihələrinin hazırlan-ması, qəbulu, imzalanması ile baglı münasibətlər araşdırılmışdır.

Bundan başqa dərslikdə  Parlamentin funksiyası,yaranması,inkişaf mərhələləri tədqiq olunmuş, xarici ölkə parlamentləri ilə müqayisələr aparılmışdır.

Comments are closed.