İdarə heyəti

Şuranın sədri

Flora Hacıyeva

Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoruCV yüklə

Şuranın sədr müavini

Sevinc Əliyeva

Texnika üzrə fəlsəfə doktoruCV yüklə

Şuranın üzvləri

Vüsalə Musalı

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

Səbinə Vəliyeva

Filogiya fakültəsi, Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL-in kiçik elmi işçisi, fil.ü.f.d.

Nigar Ağayeva

Jurnalistika fakültəsi, Jurnalistika araşdırmaları ETL-in elmi işçisi, doktorant

Elmira İsmayılova

Beynəlxalq proqramlar üzrə mütəxəssis

CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə

Anar Qocayev

Biologiya fakültəsi, Biokimya və biotexnologiya kafedrasının baş laborantı

Rəcəbov Rüstəm

Coğrafiya fakültəsi, Hidrometeorologiya kafedrasının müəllimi

Sübhan Əliyev

Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrasının dosent əvəzi, h.ü.f.d.

Elvin Məlikov

Kimya fakültəsi, Doktorant, “Metalkompleks katalizatorları” ETL-in 0,5 ştat laborantı

CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə

Əli Hüseynli

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının müəllimi, r.ü.f.d.

Aytən Bağırova

Geologiya fakültəsi, Kristalloqrafiya, minerologiya və geokimya kafedrasının əyani doktorantı

Laçın Abışlı

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi, İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının 0,5 ştat müəllimi, dekan müavini, i.ü.f.d.

Aliyə Mürsəlova

İlahiyyat fakültəsi, İslam elmləri kafedrasının doktorantı

CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə

Daxil Vəliyev

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, metodist.

İdrak Əsgərov

Tətbiqi riyaziyyat ETİ-nin kiçik elmi işçisi

Samir İsmayılov

Tarix fakültəsi, Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının 0,5 ştat müəllimi, t.ü.f.d.

Cavanşir Məmmədzadə

Şərqşünaslıq fakültəsi, İran filologiyası kafedrasının müəllimi, dissertant

CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə
CV yüklə

Akif Orucov

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi, Yerquruluşu və kadastr kafedrasının baş müəllimi, b.ü.f.d.

CV yüklə