Gənc alimlər şurasının kimya fakültəsindən üzvü Bilkent və ODTÜ-də

    Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı, doktorantı və gənc alimlər şurasının kimya fakültəsindən üzvü Məlikov Elvin Yaşar oğlu 16-27 İyun 2014-cü il tarixlərində UNİDO-nun təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Ankara şəhərində Bilkent Universitetinin UNAM mərkəzində keçirilən “4th International Workshop on Cleanroom Training for Critical and Sustainable Technologies: Sensors” (Kritik və Davamlı Texnologiyalar üçün 4-cü Təmiz otaq Treyninqi: Sensorlar) mövzusunda təcrübəkeçmədə iştirak edərək Türkiyənin qabaqcıl universitetinin Nanotexnologiyalar sahəsində təcrübəsini öyrənmişdir. Təcrübəkeçmə sensorlar, MEMS (MikroElektroMexanikiSistemlər) və NEMS (NanoElektroMexanikiSistemlər) və s texnologiyalar, sensorların hazırlanması və quruluşunun monitorinqi metodlarının öyrənilməsini əhatə etmişdir.

Bundan başqa səfər həm də ODTÜ-də (OrtaDoğuTeknikÜniversitesi) MEMS/NEMS mərkəzində Təmiz otaqlar və bu otaqlarda həyata keçirilən proseslərlə tanışlığı da əhatə etmişdir.

lvin2 lvin1

Leave A Comment